Ple ordinari 27 de setembre

El proper dijous 27, a les 20.45, es realitzarà el ple ordinari del mes de setembre amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2- Aprovació, si s’escau, cessió d’ús i gaudi de superfície per a implantació de servitud de pas a favor d’Iberdrola distribució elèctrica, SAU per a execució de línia subterrània trifàsica a 20kv doble circuit L-3 i L-20 de STR Vinalesa en Sector Industrial de Vinalesa.

3- Aprovació, si s’escau, resolució de recurs de reposició contra acord plenari de data 10 de març del 2011 sobre imposició a la mercantil Rover Alcisa Immobiliària, SAU de penalitats per demora en l’execució de les obres d’urbanització i edificació del PAI corresponent a la unitat d’actuació UE 11-1 dels sector La Devesa del PGOU de Vinalesa.

4- Aprovació, si s’escau, conveni entre l’Agència Valenciana de Mobilitat, l’Ajuntament de Vinalesa, l’Ajuntament de València i les mercantils Autos Vallduxenses SA per a la posada en marxa d’un nou servei de transports entre Vinalesa i Almàssera.

5- Aprovació, si s’escau, compte general de l’exercici 2011.

6- Aprovació, si s’escau, reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament de Vinalesa.

7- Aprovació, si s’escau, modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Vinalesa.

8- Dació de comptes de resolucions d’alcaldia.

9- Estat d’execució del pressupost.

10- Precs i preguntes

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *