Resum ple ordinari 27 de setembre

El passat 27 de setembre se celebrà una nova sessió plenària ordinària.

Al ple s’aprovà en primer lloc i per unanimitat la cessió d’uns terrenys del polígon a Iberdrola perquè puga fer la distribució elèctrica del mateix.

A continuació, s’aprovà per majoria absoluta una resolució del recurs de reposició contra l’acord plenari del 10 de març de 2011 sobre imposició a Rover Alcisa de penalitats per la demora en l’execució de les obres d’urbanització en el sector de la Devesa.

L’aprovació del conveni entre l’Agència Valenciana de Mobilitat, l’Ajuntament de Vinalesa, l’Ajuntament de València i les mercantils Autos Vallduxense SA, per posar en marxa el nou servei de transports entre Vinalesa i Almàssera, fou aprovat amb els vots del PSOE i el nostre, mentre el PP votava en contra del mateix. Podeu vore la justificació del nostre vot favorable ací.

El compte general de l’execici també fou aprovat per majoria absoluta, després d’haver estat exposat públicament.

Seguint amb l’ordre del dia s’aprovava per majoria absoluta, amb el vot contrari del PP, el reconeixement d’unes quantitats sense dotació pressupostària per valor de 122.375,66€ (corresponents majoritàriament a factures acceptades en el Pla de pagament als proveïdors). Posteriorment s’aprovaven, per majoria absoluta amb els vots del PSOE i el nostre, les modificacions de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Vinalesa, que permet fer efectiu el pagament als proveïdors. Dels 122.375,66€, 107.062,71€ seran pagats del deute de l’Ajuntament derivat del Pla d’Ajust i 15.312,95€ seran pagats del remetent líquid de la tresoreria de l’Ajuntament (factures que no han entrat o no han estat acceptades en el Pla de pagament a proveïdors).

Pel que fa a les dos mocions presentades pel nostre grup, foren aprovades ambdues, la primera amb els vots del PSOE i l’abstenció del PP i la segona per unanimitat.

La primera d’elles fou una moció referent a la proposta de modificació de la llei de bases de règim local que pretén impulsar el govern espanyol. L’objectiu d’esta proposta es reduir les competències i l’autonomia local per tal de dotar de més pes a les diputacions, cosa que suposaria al nostre entendre un pas enrere tant en la prestació de serveis, com en el control polític, la transparència i la proximitat de la gestió. Podeu llegir la moció ací. (Més informació: Perden els ajuntaments, guanyen les diputacions)

La segona moció demanava que l’Ajuntament cree la infraestructura necessària per fomentar l’ús de la bicicleta en el nostre poble, proposant la instal·lació d’aparcaments de bicicletes en les instal·lacions municipals i que s’estudie la possibilitat de fer-ho també  en les principals zones d’esbarjo del poble. Podeu llegir la moció ací.

Arribats al punt de precs i preguntes, el nostre regidor, formulà 9 preguntes i 2 precs sobre les següents qüestions:

Recollida d’aigües pluvials i inundacions, manteniment i neteja dels albellons, equipament del personal de neteja viària, presentació dels pressupostos, reducció en el pressupost de festes, la finalització de la circumval·lació del poble, les modificacions del reglament d’ús de la Nau de festes, la constitució del PASIV i el Consell Agrari, la deixadesa i l’abandó de solars en el poble, un pas de vianants des de la plaça Ausiàs March al carrer Doctor Mollà i la informació i inclusió en els nous horaris dels autobusos que aniran a Meliana. Ací pots consultar les respostes que ens donaren.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *