Resum del ple ordinari de desembre

El passat 22 de desembre se celebrà el ple ordinari del mes de desembre.

Refinançament del préstec
Primerament, s’aprovà per unanimitat el refinançament del préstec que demanà l’Ajuntament l’any 2012 quan s’adherí al pla de pagament a proveïdors impulsat/imposat pel govern de l’Estat. El préstec que ara suma 700.000€ (després de l’amortització d’una part) es concertarà amb CAJAMAR que ha sigut l’entitat que ha presentat la millor oferta. La mesura suposarà l’estalvi de 120.000€ en el pagament dels interessos.

Este estalvi demostra l’abús que s’ha produït durant els darrers dos anys, en què l’Ajuntament ha hagut de pagar uns interessos desorbitats al Banco Santander. Com es va explicar al ple, fou el govern de l’Estat qui designà l’entitat a la qual l’Ajuntament havia de demanar el préstec i també fou el govern de l’Estat qui ha permés que els bancs es lucren amb els diners de tots fixant uns interessos superiors al 5% durant dos anys.

Els terminis del préstec seran els mateixos, per tant el préstec s’acabarà de pagar l’any 2022. Es pagarà de manera trimestral i en cas que s’amortitzen noves quantitats es farà una reestructuració dels pagaments.

El següent punt de l’ordre del dia fou l’aprovació del Pla Econòmic Financer 2014-2015 de l’Ajuntament de Vinalesa que fou aprovat per majoria absoluta amb els vots del PSOE i el nostre i l’abstenció del PP.

Mancomunitat del Carraixet
Seguidament, s’aprovà per unanimitat la ratificació de la separació forçosa de Tavernes com a municipi integrant de la Mancomunitat del Carraixet. En juliol de 2012, Tavernes sol·licità la separació voluntària mitjançant un procediment considerat incorrecte, motiu pel qual la Junta de Govern acordà esta mesura que havia de ser ratificada pels pobles de la Mancomunitat del Carraixet. L’acord incloïa tant la separació forçosa del municipi, com el dret de la Mancomunitat de cobrar les aportacions pendents de l’Ajuntament de Tavernes.

Després d’este punt, s’aprovà la modificació dels estatuts de la Mancomunitat del Carraixet per tal d’adaptar-los a la nova llei de Règim Local impulsada/imposada pel govern de l’Estat.

Obra de la pista roja
En el torn de precs i preguntes,  preguntàrem, en primer lloc, si hi hauria problemes a l’hora de fer els pagaments de l’obra en cas que no s’acabara dins del termini de la subvenció fixada per la Diputació en el 31 de desembre d’enguany. L’alcalde ens contestà que s’havia enviat una carta a la Diputació explicant els retards de l’obra i demanant que s’allargara el termini, però que encara no havien rebut cap resposta. Tot i això, informà que en principi no hauria d’haver-hi cap problema per part de la Diputació perquè eixe tipus de demanda ja s’havia fet en altres casos.

Pla d’accessibilitat
Ens interessàrem pels treballs d’accessibilitat que es realitzaran en alguns carrers del poble amb els diners d’una subvenció de la Diputació i aprofitàrem per a preguntar si s’havia acabat de redactar el Pla d’Accessibilitat de Vinalesa. Se’ns contestà que el Pla no estava acabat.

Atenció de pediatria
Davant la reducció del servei de pediatria en el Centre de Salut de Vinalesa, preguntàrem si s’havia rebut resposta de la Conselleria a la carta (anunciada en l’Es fa Saber d’octubre) que envià l’Ajuntament per demanar explicacions per l’aplicació d’esta mesura. L’alcalde informà que la Conselleria justificava la mesura com a part d’una reestructuració del servei en la zona i que, a més, la reducció del servei comptava amb el suport de la pediatra del Centre de Salut de Vinalesa.

Ajudes IBI
Sol·licitàrem informació respecte a les ajudes per fer front al pagament de l’IBI. Enguany hi ha hagut una trentena de sol·licituds de les quals s’han aprovat 22. Les ajudes que s’incorporaren l’any passat, arran d’una esmena presentada pel nostre grup al pressupost, inclouen una ajuda de 100€ per a les persones amb menys recursos econòmics.

Albellons
Finalment, alertàrem del perill que suposa per als vianants que els albellons de la plaça del Castell i del carrer del barranc estiguen oberts.

Arxivat en: General

Els comentaris estan tancats.