Més Participació

El ple municipal aprovà per unanimitat en el mes de desembre de 2012 una moció per l’elaborar un reglament de participació ciutadana.

Moció per la redacció d’un Reglament de participació ciutadana

També hem presentat dos mocions per millorar l’accés a la informació:

Inclusió dels acords plenaris al Es fa saber (27/06/2013) – Aprovada per unanimitat -.

Millorar l’accés a la informació a través de la pàgina web municipal (27/06/2013) – Aprovada per unanimitat- .