Sous públics

Portaveu regidor: Ferran Pardo Llopis

 •  2n Tinent d’Alcalde i delegacions d’Educació i Cultura: 388€ mensuals
 • Assistència a les juntes de govern (sense retribució): 0€
 • Assistència a plens (sense retribució els membres de l’equip de govern): 0€
  • Els regidors de l’oposició reben una retribució de 50€ per ple
 • Assistència a comissions (sense retribució): 0€
  • Representant titular de la Comissió de Cultura i Benestar Social.
  • Representant titular de la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes.
 • Assistència a organismes municipals (sense retribució): 0€
  • Representant titular en el Consell Escolar del Col·legi Públic José Blat Gimeno.
  • Representant titular en el Consell Escolar Municipal.
  • Representant titular en el PASIV.
  • Representant titular en el Consell de Benestar Social.
 • Patró de la Fundació Pere Bas de Vinalesa (sense retribució): 0€

 

Regidor: Víctor Martínez Puchol

 • 3r Tinent d’Alcalde i delegacions de Sostenibilitat i Agricultura i Participació Ciutadana i Comunicació:  388€ mensuals 
 • Assistència a les juntes de govern (sense retribució): 0€
 • Assistència als plens (sense retribució els membres de l’equip de govern): 0€
  • Els regidors de l’oposició tenen una retribució de 50€ per ple.
 •  Assistència a comissions (sense retribució): 0€
  • Representant comissió informativa d’Urbanisme i Medi Ambient.
 • Assistència a organismes municipals (sense retribució): 0€
  • Representant titular en el Consell Agrari.
 • Assistència a òrgans supramunicipals:
  • Representant titular de la Xarxa de Municipis cap a la Sostenibilitat.

 

Grup municipal:

 • Aportació mensual per grup: 100€
 • Aportació mensual per regidor: 25€
 • TOTAL: 150€ mensuals