InfoCompromís Febrer 2019
InfoCompromís Abril 2019
InfoCompromís Abril 19

El Somriure. Agost 2021.