Consignació pressupostària municipal

El Grup Municipal de Compromís per Vinalesa compta amb una assignació econòmica de l’Ajuntament de 1.800€ a l’any destinats a les despeses de funcionament del grup.

Eixos diners es desglossen de la següent manera:

  • 100€ per grup municipal al mes
  • 25€ per regidor al mes
  • TOTAL : 150 € al mes

Retribucions per càrrec

Ferran Pardo Llopis

  • Salari brut (en 12 pagues): 424,00 €
  • Salari net (en 12 pagues): 388,39 €
  • Dietes per assistències a plenaris de la Mancomunitat del Carraixet: 60 € (6 a l’any)

Maria Orenga García

  • Salari brut (en 12 pagues): 424,00 €
  • Salari net (en 12 pagues): 388,39 €