El Grup Municipal de Compromís treballem per millorar la presència del valencià en el nostre poble i per avançar en la igualtat lingüística, per complir amb la legalitat vigent en matèria de drets lingüístics i per aplicar el Reglament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vinalesa aprovat l’any 2014.

Reglament de normalització lingüísitica aprovat per l’Ajuntament de Vinalesa (en pdf)

Maig 2021: S’obri a la pàgina web un espai de foment del valencià amb recursos per aprendre i millorar el coneixement del valencià entre el veïnat. I on es poden consultar gramàtiques, diccionaris i traductors en línia, cursos, legislació, informació sobre els drets lingüístics i campanyes de promoció.

https://www.vinalesa.es/va/pagina/foment-del-valencia

Gener 2021: Es posa en marxa el Pla de Normalització Lingüística finançat per la Diputació de València per millorar la presència del valencià a Vinalesa. El pla es desenvolupa durant el primer trimestre de 2021. El pla inclou la revisió i correcció de formularis, impressos i altres documents administratius; la correcció de les publicacions i la cartelleria de l’Ajuntament; la revisió de la toponímia, de les retolacions de les instal·lacions municipals i dels senyals indicadors i de circulació; l’elaboració d’accions de promoció de l’ús de valencià i la conscienciació sobre els drets lingüístics entre el personal de l’Ajuntament i el conjunt del veïnat.

Juny 2019: S’incorpora a la de regidoria de Cultura la delegació de Foment del valencià a proposta de Compromís per tal d’impulsar accions de normalització i promoció de la llengua. Compromís assumirà la gestió d’esta àrea durant la legislatura 2019-2023.

Març 2014: En el ple ordinari de març de 2014, s’aprova la nostra proposta de reglament tot i les reticències del PSOE i l’oposició del PP. Més informació: Resum ple ordinari 27 de març

Desembre 2013: En el ple ordinari de desembre de 2013, s’aprovà una moció presentada pel BLOC Compromís que instava a què l’Ajuntament redactara un esborrany de reglament i es presentara en el ple ordinari de març. El PSOE tot i votar a favor de la moció, demanà que fóra el BLOC Compromís qui fera arribar l’esborrany a la resta de forces polítiques.

Desembre 2013: Denunciem la falta de normativització i el manteniment d’un bilingüisme absurd en les senyalitzacions del poble i la falta de normalitat en l’ús del valencià en l’administració de l’Ajuntament. Llig ací la notícia.