El Ministeri de Transports ha presentat l’estudi sobre el traçat de l’AVE València – Castelló on es detallen diverses alternatives per a la construcció d’esta infraestructura. A l’Horta Nord estos traçats inclouen una alternativa pel litoral i una altra per l’interior.

El traçat pel litoral suposaria la construcció d’una via en superfície des de València fins a Sagunt que implicaria la destrucció d’una part de l’horta amb majors nivells de protecció com és la d’Alboraia, la d’Almàssera o la de Meliana. 

L’alternativa de l’interior tindria una menor afectació sobre el territori ja que fins al terme de Vinalesa aniria soterrat. Tot i això, l’eixida, situada prop del caminet de Meliana i la Ronda Mediterrània del polígon de Vinalesa, afectaria una part important de l’horta protegida del nostre poble i de Foios. 

L’afecció d’esta infraestructura sols en el terme de Vinalesa implicaria: La servitud permanent de 32.270,88 m2, l’expropiació de 37.395,39 m2 – corresponents a 74 parecel·les de sòl no urbanitzables, la majoria camps de cultiu – i l’ocupació temporal de 12.438,05 m2 durant la duració de les obres. 

A banda de les afeccions sobre el sòl, la magnitud de la infraestructura, la seua amplitud i alçada, aixina com el soroll que provocarà al seu pas, trencarà per complet el paisatge de la nostra comarca esdevenint una muralla al mig de l’Horta Nord. Per això, Compromís per Vinalesa ens sumem a les reivindicacions de col·lectius, entitats i ajuntaments que demanen la inclusió d’alternatives més respectuoses amb el nostre entorn i la retirada dels traçats que afecten l’horta protegida